Szkolne Koło Sportowe (SKS)

by

Od początku października, uczniowie klas 1-3 bardzo chętnie i licznie biorą udział w zajęciach ruchowych prowadzonych przez panią Agnieszkę Górecką. Inicjatywa ta, ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz sportu wśród uczniów szkół. SKS realizowane jest w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. W trakcie zajęć, dzieci integrują się ze sobą poprzez gry i zabawy ruchowe. Poznają zasady zespołowych gier sportowych oraz uczą się przestrzegać zasad fair play.

Skip to content