HARMONOGRAM ZEBRAŃ

                                   SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024  
TerminProgram zebrania – zagadnienia główne
18.09.2023r.
godz. 17:00 (1-4)
 Wybory klasowej rady rodziców – trójek klasowych.  Omówienie kalendarza imprez szkolnych Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami           regulującymi   życie  szkoły. Zmiany w statucie, WSO –  wymagania  edukacyjne.  Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami i usprawiedliwiania    nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.  Spotkanie z pedagogiem dla klas IV i I Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole. Pomoc materialna dla uczniów.  Plany wycieczkowe (klasowe) Spotkanie rodziców klas ósmych –omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty  
19.09.2023r.           godz. 17:00 (5-8)
Zebranie klasowe ogólne
13.11.2023r.
godz. 17:00 (I-4) Zebranie klasowe-ind.
Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Sprawy różne.Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)Oferta szkoły – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowańOmówienie diagnozy klas I i IV (wstępnej)Planowanie formy zabawy andrzejkowej.  
14.11.2023 r.           godz. 17:00 (5-8)
Zebranie klasowe-ind.
22.01.2024r
godz.17:00 (I-4)  
Zebranie ogólne przed radą klasyfikacyjną – przewidywane ocenyIndywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 – 19.00)Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Organizacja zabawy karnawałowej (05-06.02)
23.01.20242r godz.17.00 (5-8) Zebranie klasowe  
18.03.2024 godz. 17.00 Klasy 1-4 Zebranie klasowe-ind.  Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)    
19.03.2024 godz. 17.00  klasy 5-8 ind.
  12.03.2024   DZIEŃ PATRONA    
14.03.2024 Godz.17:00DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY    
03.06.2024 (1-3)
godz.17.00  Zebranie ogólne
Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Przewidywane oceny na zakończenie zajęć .Sprawy różne.Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)  
04.06.2024 (4-8)
godz.17.00 Zebranie ogólne
04.06.2024 Godz.17.00  Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych .  
Skip to content