REGULAMIN KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Regulamin konsultacji nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Zielonej Górze
 

Podstawa prawna: Dz. U.z 2021 poz.1762 par.42 ust. 2f KN
 
1.   Nauczyciel odbywa jedną godzinę zegarową konsultacje w tygodniu Obowiązuje zasada bezwzględnej obecności nauczyciela.
 
2.   Rodzice i uczniowie co najmniej dzień wcześniej powiadamiają nauczyciela przez e-dziennik o chęci skorzystania z konsultacji.
 
3.   Konsultacje dla uczniów nie są zajęciami wyrównawczymi.
 
4.   W tygodniu planowych spotkań z rodzicami (wywiadówek), konsultacje odbywają się na tych spotkaniach.
 
5.   Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszy i trzeci tydzień miesiąca
 
6.   Konsultacje dla uczniów odbywają się drugi i czwarty tydzień miesiąca
 
7.   Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin odbywają konsultacje co drugi tydzień jednocześnie dla rodziców i uczniów
 
8.   Harmonogram konsultacji dostępny na stronie www.sp8.zgora.pl
 
Zielona Góra 01.09.2022
Skip to content