Obiady

Godziny obiadu – Klasy młodsze – 11:30-11:50 klasy starsze – 12:35-12:55
Informujemy, że zgodnie z warunkami przetargu obiadowego w dniach 21,22 grudnia 2023r. stołówka szkolna nie wydaje obiadów dla dzieci.
Okres rozliczeniowy obejmuje dni 01.12.2023r. – 20.12.2023r.
Odpłatność za obiady za miesiąc grudzień - 60,48zł
(14 x 4,32zł)
Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

02 1020 5402 0000 0802 0246 4790

w dniach - od 28.11 do 04.12 - 2023r.

W treści przelewu prosimy wpisać:
nazwisko i imię dziecka, klasa, obiady - grudzień 2023

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI !
Terminem wpłaty liczymy dzień zaksięgowania na koncie szkoły!!!

Skip to content