Obiady

Godziny obiadu – Klasy młodsze – 11:30-11:50 klasy starsze – 12:35-12:55
Szanowni Państwo
Odpłatność za obiady za miesiąc maj - 75zł
(15 x 5zł)
Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

02 1020 5402 0000 0802 0246 4790

w dniach - od 19.04. do 26.04. - 2024r.

W treści przelewu prosimy wpisać:
nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI !
Terminem wpłaty liczymy dzień zaksięgowania na koncie szkoły!!!

Skip to content