DOSTOSOWANIA

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content