Laboratoria Przyszłości

O programie

Szkoła zrealizowała Program ,,Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. 

Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Narzędzia do robótek ręcznych, narzędzia do majsterkowania, akcesoria elektryczne, kuchenne, drukarka 3d, pomoce dydaktyczne i akcesoria do doświadczeń na lekcji chemii, fizyki oraz biologii.

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości w naszej szkole powstała pracownia krawiecka, która została wyposażona w 14 maszyn do szycia, kolorowych nici, nożyczek krawieckich i innych akcesoriów jak również w żelazko i deskę do prasowania. W naszej szkole nie zabrakło również kuchenki elektrycznej, opiekaczy, miksera, blendera oraz zestawu kulinarnego do nauki gotowania i przyrządzania potraw, dzięki którym nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności przygotowania zdrowych i pełnowartościowych posiłków. W ramach programu w naszej szkole została wyposażona również pracownia techniczna, otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń na lekcji chemii i fizyki.

Zachęcamy do oglądania zdjęć oraz filmów dokumentujących pracę naszych uczniów z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole.

Lekcja techniki – Poznajemy narzędzia i ich zastosowanie

Pracownia krawiecka – Nawlekanie maszyny – zszywanie materiału ściegiem prostym


Lekcja Fizyki – Energia kinetyczna

Energia potencjalna sprężystości

Lekcja Chemii – Metody rozdzielania mieszanin

Reakcja ksantoproteinowa Kwasu azotowego V

Otrzymywanie kwasu węglowego

Technika – Zajęcia kulinarne

Technika – Elementy mechatroniki

Już ponad rok temu nasza świetlica szkolna otrzymała w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” dwa stoliki  wyposażone w Klocki Lego. Cieszą się one niezmienną popularnością wśród najmłodszych uczniów szkoły. Dzieci chętnie bawią się na nich, a z klocków tworzą konstrukcje według instrukcji, ale najczęściej według własnego pomysłu. Wyposażenie sal świetlicowych w tego typu sprzęt i zabawki, sprzyja rozwijaniu kreatywności uczniów, pobudza ich do logicznego myślenia i daje również możliwość wspaniałej zabawy.  

Skip to content