KONKURS MIEJSKI

> Wniosek o patronat
> Regulamin konkursu
> Protokół z posiedzenia jury edycji konkursu

                                                                 Zielona Góra 07.01.2014
 

                                         „Szukałem Was, a wy przyszliście do mnie” Jan Paweł II
                          
 Pan Janusz Kubicki              Prezydent Miasta Zielona Góra
                             
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze zwracają się ponownie z serdeczną prośbą o objęcie patronatem IX edycji konkursu „Jan Paweł II autorytetem w drodze ku przyszłości”, który proponujemy uczniom i nauczycielom szkół podstawowych naszego Miasta
Konkurs ten oparty jest na rozważaniu słów Papieża Polaka, poruszających ważkie kwestie współczesnego świata, istotne dla rozwoju i przyszłości uczniów. Tym samym chcemy umocnić środowiska szkolne w wychowaniu patriotycznym opartym na wartościach Dobra, Prawdy i Piękna w ROKU KANONIZACJI
Tematyka konkursów:
1.    Rok szkolny 2005/2006 – „Testament Jana Pawła II – konkurs plastyczny dla klas IV – VI
2.    Rok szkolny 2006/2007  – „W 10 rocznicę wizyty papieskiej na Ziemi Lubuskiej” - konkurs plastyczny dla klas I – VI, konkurs na scenariusz przedstawienia lub apelu dla nauczycieli szkół podstawowych
3.    Rok szkolny 2007/2008  – „Ojczyzna w nauce Jana Pawła II”  - konkurs plastyczny dla klas I – IV, „Scenariusz lekcji poświęcony Janowi Pawłowi II” konkurs  dla nauczycieli szkół podstawowych.
4.    Rok szkolny 2008/2009 – „Przyroda w nauce Jana Pawła II” - konkurs plastyczny dla klas 0 – VI „Wiersz dla Ojca Świętego” - konkurs poetycki dla klas I – VI.
5.    Rok szkolny 2009/2010 – „Świętość Jana Pawła II Wielkiego” - konkurs plastyczny dla klas 0 – VI „Wiersz o Ojca Świętego” - konkurs poetycki dla klas I – VI. Z okazji 5 rocznicy śmierci.
6.    Rok szkolny 2010/2011  – „Portret Jana Pawła II Papieża” - konkurs plastyczny dla klas 0 – IV i „Wiersz o Ojcu Świętym” - konkurs poetycki dla klas IV – VI. Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
7.    Rok szkolny 2011/2012  – „Humor w życiu i nauce Jana Pawła II” konkurs plastyczno- literacki Konkurs poetycki dla uczniów klas IV– VI List do Ojca Świętego – „Humor to najlepszy sposób naprawiania świata”
8.    Rok szkolny 2012/2013  – „Jan Paweł II - papieżem rodziny” konkurs plastyczno- literacki Konkurs poetycki dla uczniów klas IV– VI
9.    Rok szkolny 2013/2014 – „Kanonizacja Jana Pawła II - papież świata” konkurs plastyczny I– VI
Rozstrzygniecie konkursu w 14.04. 2014.
Skip to content