Dla Uczniów

Drogi uczniu!
Wkrótce staniesz przed koniecznością podjęcia jednej z ważniejszych decyzji w życiu - wskazanie szkoły, która stanie się początkiem Twojej przyszłej kariery. Istotne jest zatem, żeby Twoja wiedza dotycząca propozycji kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej była naprawdę bogata. Musisz mieć jak najwięcej informacji, które pozwolą Ci na wybór świadomy, zgodny z Twoimi zainteresowaniami, dający szeroką perspektywę kontynuowania nauki lub znalezienia atrakcyjnej pracy. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia wiedzy z tego zakresu przedstawiamy kompendium wiadomości o zielonogórskich szkołach technicznych i branżowych  zawartych w „ Przewodniku po szkolnictwie zawodowym 2022/2023”
Skip to content