KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

WydarzenieTerminPodstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych13.10.2023 § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych29.04.2024 § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych30.04.2024  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych02.05.2024 § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego14.05.2024art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki15.05.2024art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)
 Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego16.05.2024art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)
 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
31.05.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Skip to content