by

W tym roku NBP obchodzi 100 lat istnienia, w związku z tym uczniowie klasy 7c i 3a odwiedzili bank, aby poznać historię pieniądza i zasady funkcjonowania banku. Starsi uczniowie rozmawiali o umiejętnościach osób pracujących w tym miejscu i sprawdzali swoją wiedzę ekonomiczną. Zajęcia uwzględniały również  porównywanie pieniędzy prawdziwych z podrobionymi i znajdowanie różnic między nimi.

Skip to content