by

Uczeń naszej szkoły Kajetan Grobelny z klasy 8a, 6 grudnia zbudował chatkę z piernika i włączył się do konkursu zorganizowanego przez UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Praca została nagrodzona dyplomem i upominkami. Gratulujemy

Anna Podhorecka  

Skip to content