by

Konkurs na nazwę/logo biblioteki szkolnej rozstrzygnięty!

wygrał jednogłośnie

OSKAR STRZELCZYK z klasy 8a

za wszechstronną graficznie, kolorową i przyjemną w odbiorze pracę

MAMY NAZWĘ I LOGO NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI!

Uroczysty dyplom i nagroda zostaną wręczone laureatowi podczas apelu kończącego rok szkolny w ogóle i naukę w tej szkole.

Praca Twoja, Oskarze, pozostanie nad wejściem do biblioteki bardzo długo, dla potomnych.

Bardzo dziękujemy każdemu uczniowi, który wziął udział w konkursie.

Skip to content