by

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem wzięli udział w debacie dotyczącej „Nowego oblicza patriotyzmu” pod patronatem Posła na Sejm RP Jacka Kurzępy oraz Lubuskiego Wicekuratora Pani Katarzyny Pernal – Wyderkiewicz. SU zapoznał się również z Rządowym Programem Funduszu Młodzieży.

Skip to content