REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
`Little Stars`

Cele konkursu:

· propagowanie języka angielskiego oraz piosenek w języku angielskim

· inspirowanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych

· rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie

· integracja dzieci z klas I-VI

Zasady uczestnictwa:

· Konkurs odbędzie się zgodnie z terminami podanymi przez organizatora konkursu.

· Ze względów organizacyjnych odbędzie się preselekcja muzyczna. Zgłoszenia dokonane po terminie nie zostaną uwzględnione.

· Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej. Każda zainteresowana osoba lub zespół może zgłosić 1 reprezentację składającą się maksymalnie z 3 uczestników (solista, duet lub trio)

· Uczestnicy prezentują wybraną przez siebie piosenkę solo, w duecie lub w zespole trzyosobowym. Tematyka i stopień trudności wybranej piosenki jest dowolna. Prezentacja piosenki powinna trwać maksymalnie 3-5 minut. Uczniowie mogą wykorzystywać rekwizyty i stroje podczas występu.

· Do zgłoszenia należy dołączyć opisaną płytę (imię i nazwisko, tytuł piosenki) wyłącznie z nagraniem linii melodycznej (!!!bez tekstu!!!) oraz dostarczyć osobiście do organizatora konkursu – Anna Zając

najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

Sposób oceniania:

· Komisja konkursowa składać się będzie z 2-3 niezależnych osób, kompetentnych do oceny konkursu piosenki angielskiej.

· Prezentacja każdego uczestnika/-ów podlegać będzie ocenie w następujących kategoriach:

1. Poprawność językową

2. Muzykalność, poczucie rytmu

3. Interpretację

4. Wrażenie artystyczne

5. Stopień trudności piosenki

W każdej kategorii członkowie komisji konkursowej mogą przyznać od 0 do 5 punktów.

Skip to content